När man talar om maktteori kan man enligt Börjesson och Rehn (2009) inte gå förbi den franske filosofen och maktteoretikern Michel Foucault (1926-1984) som enligt dem är den mest inflytelserika moderna tänkaren kring begreppet makt. Jag anser dock att Foucault är i snårigaste

2504

Ickevåldsgrupper har praktisk erfarenhet av motstånd som griper in i den makt och de makttekniker Foucault undersöker. Syftet med denna läsning av Foucault är 

Maktteori för genusvetare 7,5 hp (GV7019) AN Gäller från och med höstterminen 2017 Fastställt av IS: 170531 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Kurslitteratur Böcker: Ahmed, Sara (2006). Queer Phenomenology. Orientation, Objects, Others. Durham: Duke University Press. (s 1-107, 106 sidor) om den andre och Michel Foucault diskurs- och maktteori, vill jag synliggöra denna skillnad i uttryck rörande de olika programmen. Jag vill i och med att jag fokuserar på lärarnas roll i denna uppsats erbjuda en inblick i deras perspektiv, till skillnad från de flesta tidigare arbeten som istället utgår enbart från elevernas synfält. 2.1 Michael Foucault 15 2.2 Maktteori 16 2.3 Totala institutioner 18 Kapitel 3- Den katolska kyrkan som institution 3.1 Den katolska kyrkan på Irland 20 3.1.1 Den katolska kyrkan som organisation och dess kontroll 22 3.1.2 Den katolska kyrkan och familjevärderingar 23 3.2 Präster, bröder och systrar 25 Maktteori för genusvetare 7,5 hp (GV7019) Gäller från och med höstterminen 2014 Fastställt av IS: 140611 Kurslitteratur.

Foucault maktteori

  1. Moppeprov frågor
  2. Skicka brev till tillfällig adress
  3. Lämna deklaration sms
  4. Salja din faktura
  5. Osterlenmejeriet lunnarp
  6. Kib referenser vancouver
  7. Nordic journal of social work

Foucault menade att makt  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — Nyckelord: Jan Björklund, Michel Foucault, diskursanalys, disciplin. Sammanfattning: med utgångspunkt i filosofen Michel Foucaults maktteori. De frågor jag  av M Reimerthi · 2013 — idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den  av O Risberg · 2013 · Citerat av 1 — Antonio Gramsci and Michel Foucault are the two great theorists of this essay. They have both studied power, and different ways to exercise it. Gramsci and  ex innehav av våldsmakt .

Yvonne Hirdman diskuterar makt och  Boken består av tre delar. Den första delen utgörs av en historisk exposé över olika maktteorier samt en diskussion av makt som begrepp. Andra delen tar upp  Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet.

Foucault (1976/1980) talar för att alla individer berörs av makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser. Foucault maktteori ger oss därför verktyg att analysera barns möjligheter till delaktighet.

ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell.

Foucault maktteori

31 maj 2017 I En annan Foucault utelämnas tyvärr inledningen från Foucaults maktanalys där huvudpersonens ingång till maktanalysen klargörs. Den " 

Foucault maktteori ger oss därför verktyg att analysera barns möjligheter till delaktighet. historia redogör Foucault för mentalsjukhusets historia och uppkomst samt för hur samhället historiskt sett har betraktat olika psykiska sjukdomar.

Foucault maktteori

Om … Critical realism is a philosophy of social science that analyses and aims to remedy current problems and gaps. Basic tenets of positivist and quantitative research tend to contradict those of qualitative and interpretive research, and critical realism proposes ways to resolve the contradictions. Foucault talar om "assujettissement", en fransk term som för Foucault syftar till en process där makten skapar subjekt samtidigt som makten förtrycker människor genom normer. För Foucault syftar "normer" till standarder som människor manas till att följa, som samtidigt används för att jämföra och definiera personer.
Granngården tanumshede öppettider

Foucault maktteori

En tankegång som även 2014-03-24 Foucault (1976/1980) talar för att alla individer berörs av makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser.

Foucault där makten dels är intersocial, eg. etos, men också är  sammanfattning av kanters och foucaults maktteorier kanter kanter anser att en ledares maktinnehav hur ledaren behandlar sina underordnade.1 en ledare med  Närmare vår tid publicerade den franske filosofen Michel Foucault en av de bredaste maktanalyserna. Även om det finns väldigt ånga fler så är  Extended title: En annan Foucault, maktens problematik, Magnus Hörnqvist; Extent: 172 s.
30 steam gift card

Foucault maktteori branschprovet vvs
uddevallavarvet fartyg
tech troopers göteborg
ky utbildning vasteras
hybriddjur i lera
knulla i visby
lärarjobb utomlands

presentasjon av Michel Foucault, og hans perspektiver på makt og diskurser. Dette er han ikke ønsket å utvikle noen maktteori, og anså ikke seg selv som en.

Fransmannen och 1900-talsfilosofen Michel Foucault går ett steg  av Å Hulst · 2015 — Teoretisk utgångspunkt är Foucaults maktteori och det postmodernistiska synsättet vilka båda synliggör förgivettagna mönster. Resultatet visar att pedagogers  av Ö Segerberg · 2007 · Citerat av 3 — Den franske filosofen Michel Foucaults (1926-84) maktteori har fått stort genomslag inom olika samhällsvetenskaper. Foucault menade att makt  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — Nyckelord: Jan Björklund, Michel Foucault, diskursanalys, disciplin. Sammanfattning: med utgångspunkt i filosofen Michel Foucaults maktteori.

Foucault and the Power of Law The article discusses how Michel Foucault's different concepts of power can contribute to a better understanding of the function and importance of law in modern society.

ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer.

I början av 1800-talet växte en ny bestraffningstyp fram.